V BEA centru Olomouc se konal mezinárodní česko-švýcarský workshop


_dsc0220.jpg


25.11.2013

Ve dnech 20. - 21. listopadu proběhly v BEA centru Olomouc mezinárodní workshopy zaměřené na koučing a inovační a podnikatelsky orientované služby malých a středních podniků. Tato setkání vedl ředitel švýcarské společnosti Platinn Christoph Meier. Akci organizoval Olomoucký klastr inovací a Moravská vysoká škola Olomouc za podpory Olomouckého kraje.

Olomoucký klastr inovací a Moravská vysoká škola Olomouc navázaly kontakt s touto švýcarskou společností již před třemi roky. Inovační platforma Platinn vznikla v roce 2008 v Západním Švýcarsku s cílem zaměřit se na široké spektrum malých a středních podniků (MSP) a působit na jejich potenciál v oblasti business inovací s cílem uspět na trhu. Hlavní úkolem této inovační platformy bylo vytvoření efektivního systému služeb, které budou pozitivně ovlivňovat podnikání klientů z řad MSP.

Díky dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce a finančnímu příspěvku Olomouckého kraje se tato švýcarsko-česká kooperace rozvíjela nejprve v projektu „Inovační procesy založené na klastrových strukturách“. Na tento projekt navazuje další s názvem „Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí ČR“  realizovaný v období od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2014 za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci Významných projektů Olomouckého kraje. Cílem projektu je přenos metodiky koučování MSP v oblasti rozvíjení byznys inovací ze Švýcarska do podnikatelského prostředí Olomouckého kraje.
Metodika „Koučování malých a středních podniků společností Platinn, inovační platformou Západního Švýcarska“ je jedním z výstupů projektu.

Dr. Meier využil tohoto setkání k tomu, aby blížeji vysvětlil obsah této publikace a její hlavní myšlenky a zároveň posluchače obohatil o své mnohaleté zkušenosti s koučingem ve Švýcarsku a problematikou spolupráce společnosti Platinn s MSP obecně. Jednou z klíčových aktivit projektu bylo zvolení a vyškolení českých koučů, kteří pomohou dokončit transfer znalostí z oblasti koučování MSP do českého prostředí. Cílenou selekcí bylo vybráno sedm koučů, kteří dostali jedinečnou příležitost načerpat informace od jednoho z největších světových expetů na koučing. Malý počet účastníků workshopu umožnil dr. Meierovi podrobněji odpovídat na vzniklé dotazy a nejasnosti ze strany budoucích českých koučů, přičemž svůj výklad navíc obohatil o poznatky z praxe. Všichni účastníci byli s workshopem velmi spokojeni a odcházeli obohaceni o spoustu nových znalostí.