Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)


oki.png


07.04.2016

OKI - EU-UP

 

 ​Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II , reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Olomoucký klastr inovací má zkušenosti s přípravou a realizací celé řady dotačních projektů, včetně projektů zaměřených na vzdělávání zaměstnanců. V rámci této oblasti jsme se již účastnili projektů „POVEZ“ a „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II“. Od 31. 3. 2016 jsou přijímány žádosti do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Jsme schopni pro Vás zajistit celou realizaci vámi vybrané vzdělávací aktivity, od podání žádosti do posledního vyúčtování. Pro více informací kontaktuje Bc. Elišku Tkadlčíkovou, e-mail: eliska.tkadlcikova@o-k-i.cz.

POVEZ II realizuje Úřad práce České republiky prostřednictvím svých krajských poboček. Tento projekt navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!". Projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. 

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, a to ve výši až 85 % z celkové částky za vzdělávací aktivitu. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců (100 % mzdových nákladů), a to po dobu jejich vzdělávání. Příjemce může čerpat maximálně částku 6 000 000,- Kč ročně (500 000,- Kč měsíčně), maximálně po dobu 18 měsíců. Příspěvek je poskytován v režimu „de minimis“ nebo „blokové výjimky“. 

Žádat o příspěvek mohou zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty), OSVČ a nestátní neziskové organizace.