Období 2014-2020: Příležitost pro otevřené inovace v Olomouckém kraji


drchristoph-meier_denik-380.jpg


03.03.2014

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) uspořádala workshopy na podporu inovačních procesů malých a středních podniků v kraji – 26. února pro zástupce firem a 27. února pro veřejnou správu. Program prvního workshopu byl zaměřen na dotační možnosti firem pro období 2014–2020. Druhý workshop se pak zabýval prezentací zkušeností z úspěšných evropských regionů a možným přenosem do našeho kraje. Pozvání přijal dr. Christoph Meier, ředitel společnosti Platinn, která se podílí na přípravě regionálních inovačních strategií v rámci Švýcarska. S touto společností MVŠO dlouhodobě spolupracuje. Dr. Meier hovořil o inovační politice, která vychází z reálných tržních potřeb a možností zapojení veřejné správy do ekonomického rozvoje malých a středních podniků v kraji.