Nově vytvořené pracovní místo


publicita.jpg


24.04.2014

                      

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.7.2013 do 31.12.2013 bylo u zaměstnavatele Olomoucký klastr inovací, družstvo, IČ: 27775399 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 122 002,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 103 702,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 18 300,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.