Interaktivní semináře v rámci projektu Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků OA

30.05.2014

Během dubna 2014 proběhl 3., 4. a 5. seminář s tématy Finanční plán, Nastavení obchodního modelu a sestavení realizačního týmu a Tvorba úspěšné prezentace. Žáci na těchto seminářích získali nové znalosti a schopnosti, které jim pomohou při sestavování podnikatelského záměru i jeho následné prezentaci.