Erasmus pro mladé podnikatele má nově kontaktní centrum v OKI


group-1034160_640.jpg


15.03.2016

Erasmus pro mladé podnikatele má nově kontaktní centrum v OKI

Novým kontaktním centrem evropského projektu Erasmus pro mladé podnikatele se stala od 1. února 2016 společnost Olomoucký klastr inovací (OKI). Začínající podnikatelé z Olomouckého regionu, ale i zavedené firmy, se mohou nyní jednodušeji zapojit do mezinárodního programu, v němž získají cenné zkušenosti a kontakty. Olomouc má díky OKI jediné mimopražské kontaktní místo v ČR.

Co je to Erasmus pro mladé podnikatele a pro koho je určen?
Jedná se o program financovaný Evropskou unií, který umožňuje spolupráci začínajících podnikatelů a zavedených firem napříč celou Evropou. Do programu se mohou zapojit jak začínající podnikatelé, kteří vyjedou na výměnný pobyt do vybrané firmy a získají tak nové znalosti, zkušenosti a kontakty, tak i společnosti, které chtějí hostit začínajícího podnikatele z jiné země. Ten může do firmy přinést nové nápady, znalosti a schopnosti. Formou výměnných pobytů v zavedených firmách jsou hostující podnikatelé připravováni na to, jak řídit a rozvíjet vlastní podnikání. Jedná se o spolupráci, která je prospěšná pro všechny a díky níž mohou obě strany objevit nové evropské trhy, obchodní partnery a různé způsoby podnikání.

K čemu slouží kontaktní centrum?
Erasmus pro mladé podnikatele je veden v síti místních kontaktních center (Intermediary organizations) zahrnujících organizace pro podporu podnikání fungující v různých zemích Evropské unie. Jedním z nich se nyní stal také Olomoucký klastr inovací (OKI), který na rozvoji podnikavosti a zvyšování povědomí mladých lidí o podnikání systematicky pracuje již několik let. Kontaktní centrum pomáhá najít podnikatele z hostitelské země a slouží jako praktická asistence pro účastníky programu během jejich pobytu v zahraničí.

Jste začínající podnikatel a uvítali byste praktický výměnný pobyt u zkušené firmy podnikající ve stejném oboru?
Máte svůj podnikatelský nápad či konkrétní projekt zpracovaný v podnikatelském plánu? Dokážete ukázat svou motivaci, odhodlání a máte zájem se podílet na rozvoji podnikání u hostitelské firmy? Pokud ano, pak Vám v rámci Erasmu pro mladé podnikatele bude nabídnuto mnoho výhod, jako například získání nových kontaktů, seznámení se s jinými způsoby podnikání, možnost se dostat k potencionálním dalším možnostem spolupráce či se setkat s úspěšnými podnikateli.

V případě Vašeho zájmu vyplňte elektronickou přihlášku na adrese www.erasmus-entrepreneurs.eu a jako kontaktní centrum zvolte Olomoucký klastr inovací (OKI). Po vyplnění online přihlášky a jejím přijetí v programu Vám pomůžeme najít podnikatele z hostitelské země.

Jste zavedený podnikatel a chcete objevit nové potenciální možnosti spolupráce a získat nové nápady pro svou společnost?
Řídíte vlastní společnost již několik let? Máte zájem o to být mentorem začínajícímu podnikateli a podělit se s ním o své znalosti a zkušenosti? Začínající podnikatel pro Vás může být přínosem svými novými nápady, schopnostmi i motivací. Tento výměnný program Vám může také otevřít cestu k novým obchodním příležitostem. Osoba, kterou hostíte, získá grant, a pro Vaši společnost z toho tudíž neplynou žádné náklady. Začínající podnikatel bude během výměnného pobytu přispívat k rozvoji Vaší společnosti a Vy s ním budete sdílet Vaše zkušenosti z podnikání.

V případě Vašeho zájmu vyplňte elektronickou přihlášku na adrese www.erasmus-entrepreneurs.eu a jako kontaktní centrum zvolte Olomoucký klastr inovací. Po vyplnění online přihlášky a přijetí do programu Vám pomůžeme najít začínajícího podnikatele odpovídajícího Vašim požadavkům.

Více informací o Programu Erasmus pro mladé podnikatele naleznete na webových stránkách: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/.

 

Obsah tohoto sdělení je odrazem názorů autora, který za něj nese výhradní odpovědnost. Toto sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Výkonné agentury pro malé a střední podniky či jakéhokoliv jiného subjektu Evropské unie. Evropská komise a Výkonná agentura nenesou žádnou odpovědnost za použití informací obsažených v tomto sdělení.

T
oto sdělení je součástí projektu „BE Europe – Business Tandem for Europe“, který je financován z programu Evropské unie „COSME  (2014-2020)“.