2. workshop k projektu Rozvoj podnikatelské gramotnosti proběhne v lednu 2014


workshop.jpg


30.08.2013

Na první poradě vedoucích pracovníků projektu "Rozvoj podnikatelské gramotnosti" byl stanovený předběžný termín druhého workshopu, a to na leden 2014.

Jeho hlavní náplní bude diskuze nad konkrétním obsahem metodické příručky, která je výstupem klíčové aktivity č.1 Tvorba studijních a metodických materiálů a jejich ověření ve výuce. Na této klíčové aktivitě se budou podílet konzultanti a koordinátoři partnerských škol společně s řešiteli z MVŠO a věcným manažerem.